Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ

Název: Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Title:Counterfactual Impact Evaluation of the OP HRE (Anglická verze)

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

Partner: IREAS

Zaměření projektu: Realizace Counterfactual Impact Evaluation oblasti podpory 1.1 a rozšíření povědomí o těchto metodách mezi odbornou veřejnost

Popis: Cílem projektu je použití uznávaných evaluačních metod counterfactual impact evaluation (CIE) k zodpovězení zejména následujících otázek:

  • Jaký skutečný kauzální účinek (impact/effect) měla intervence v podobě projektů OP 1.1 ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené společnosti, a to na konkurenceschopnost podniků (např. vyjádřenou růstem objemu tržeb a zisku), investice podniků do vzdělávání zaměstnanců, fluktuaci zaměstnanců podniků, růst podniku vyjádřený nově vzniklými pracovními místy.
  • Existují statisticky významné rozdíly v účinku na některé skupiny podpořených podniků? Pokud ano, jaké?
  • Jaký je mechanismus účinku výzvy na podpořené společnosti? Proč intervence (ne)funguje?

Cílem projektu není jen samotná kontrafaktuální analýza účinků projektů OP LZZ 1.1, ale také zpracování této pilotní evaluace jako případové studie pro evaluační komunitu a identifikace oblastí intervencí fondů EU v České republice, které jsou zvláště vhodné pro aplikaci této metody.

Výstupy: Hlavními výstupy projektu jsou (aktivní odkazy obsahují podrobnější informace):

Zahájení realizace: 3. 5. 2011

Ukončení realizace: 31. 12. 2013