Bakalářské práce

Informace k bakalářské práci naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Bc. – Bakalářská práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.

 

Termíny obhajob BP na Katedře managementu FPH v LS 2023/2024
termín čas učebna
st 29.05. 9:30 RB111
čt 06.06. 9:30 SB213

Termíny budou vypsány v InSIS.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.