Kontakty

Kontaktní adresa

Katedra managementu
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Vedoucí katedry

Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D.
Místnost: RB 448
Telefon: +420 224 098 448
E-mail: vaclav.cejthamr[at]vse.cz

Zástupkyně vedoucího katedry

Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.
Místnost: RB 426
Telefon: +420 224 098 726
E-mail: lucie.vrbova[at]vse.cz

Tajemnice a sekretářka katedry

Ing. Jiřina Doležalová
Místnost: RB 449
Telefon: +420 224 098 449
E-mail: jirina.dolezalova[at]vse.cz

Konzultační hodiny jednotlivých členů katedry viz InSIS