Vedlejší specializace

3PR Projektový management

Vedlejší specializace 3PR Projektový management reflektuje situaci v praxi, kdy stále více organizací zavádí projektový management nebo zcela přechází na projektově řízenou organizaci. Reagují tak na dynamičnost prostředí a potřebu zajistit a udržet svou konkurenceschopnost. Projektový management jako odborná disciplina představuje soubor znalostí, dovedností, nástrojů a technik, kterým se bude vedlejší specializace věnovat.

3LS Management kvality a Lean Six Sigma

Chci se naučit, jak zlepšovat procesy

Vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma. Dále rozvíjí znalosti v oblasti managementu kvality, zejména pak v rámci vytváření, implementace, udržování a zlepšování systémů managementu kvality založených na požadavcích normy ČSN EN ISO 9001.