Vedlejší specializace

3PR Projektový management

 

Vedlejší specializace 3PR Projektový management reflektuje situaci v praxi, kdy stále více organizací zavádí projektový management nebo zcela přechází na projektově řízenou organizaci. Reagují tak na dynamičnost prostředí a potřebu zajistit a udržet svou konkurenceschopnost. Projektový management jako odborná disciplina představuje soubor znalostí, dovedností, nástrojů a technik, kterým se bude vedlejší specializace věnovat.

3MB Management organizací pro budoucnost

 

Cílem vedlejší specializace 3MB Management organizací pro budoucnost je prohloubit, rozšířit a propojit teoretické znalosti studentů s praktickými znalostmi, technikami a dovednostmi v oblasti řízení organizací a organizačního rozvoje, ekonomie organizací, řízení organizačních změn, v problematice organizační architektury, řízení mezinárodních týmů a v oblasti chování firem v různých prostředích.

3LS Management kvality a Lean Six Sigma

 

Vedleší specializace 3LS již nebude vypisována.

Vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma byla zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma. Dále rozvíjela znalosti v oblasti managementu kvality, zejména pak v rámci vytváření, implementace, udržování a zlepšování systémů managementu kvality založených na požadavcích normy ČSN EN ISO 9001.