Profil katedry

Posláním Katedry managementu FPH VŠE je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní kvalitně řešit manažerské problémy ve světě podnikání, úspěšně řídit sebe sama, týmy i celé organizace. Velký důraz je přitom kladen na etický rozměr managementu a na formování hodnotových postojů, které jsou zásadní pro výkon managementu i z pohledu společnosti.

Katedra managementu zastřešuje výuku, vědeckou činnost i spolupráci s praxí v širokém rozsahu manažerských témat, zejména se jedná o:

  • obecný management, základní manažerské činnosti, manažerské nástroje, manažerské principy;
  • manažerské modely a inovace managementu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, moderní trendy v managementu, management změny;
  • mezinárodní management, management napříč kulturami;
  • organizační rozvoj, řízení změn a inovace, intrapodnikání jako zdroj růstu výkonnosti organizace, organizační kultura;
  • provozní management, six sigma, lean management, management kvality, procesní management;
  • manažerské rozhodování a behaviorální ekonomii organizace, aplikovanou informatiku v managementu;
  • projektový management;
  • udržitelnost růstu a sociální odpovědnost organizace.

Vyvíjíme maximální úsilí k tomu, abychom byli respektovaným odborným pracovištěm jak v České republice, tak v mezinárodním prostředí, které nastoluje a rozpracovává relevantní manažerská témata, propojuje akademický svět se světem praxe a je inspirativním pracovištěm pro studenty, kolegy, manažery a další odborníky. Chceme, aby naše práce přispívala k růstu a úspěchu jak studentů, tak organizací.

 

STRUKTURA KATEDRY