Doktorské studium

V programu Ekonomika a management je obor Podniková ekonomika a management zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí absolventů magisterského studia z oblasti managementu a ostatních souvisejících vědních disciplin potřebných k vypracování závěrečné práce.

Prostředkem je zvládnutí nutné metodologie, s cílem naučit absolventy vědecky pracovat, analyzovat a hodnotit empirická data. Důraz je kladen zejména na aplikaci vědeckých metod a přístupů k řešení problematiky managementu v nejširším měřítku se zřetelem na možnosti budoucího praktického využití. V průběhu studia jsou absolventi zapojováni do řešení výzkumných úkolů vedených jednotlivými pedagogy. Během studia se studenti aktivně zúčastňují konferencí a seminářů a vyžaduje se vlastní publikační činnost. Ve výuce se preferují moderní trendy v managementu, jejich hluboké poznání a kritické hodnocení, s cílem budoucího využití v praktické činnosti manažerů.

Absolventi jsou připravováni zejména na působení v oblasti vysokoškolského vzdělávání, na vědecko-výzkumných pracovištích a pro řízení na úrovni vrcholových státních orgánů. Ukončení studia je realizováno státní doktorskou zkouškou a úspěšnou obhajobou doktorské disertační práce.

Další informace o doktorském studiu na Fakultě podnikohospodářské.

 

Sekce behaviorální ekonomie organizace přijímá nové studenty do doktorského studia
Od roku 2018 přijímáme studenty do doktorského studia oborů Podniková ekonomika a management nebo Ekonomie, kteří budou spolupracovat na projektech sekce.

Mezi žádoucí témata disertační prací může patřit:

  • Architektura volby v organizacích: Nástroje pro zefektivnění rozhodování a zpracování informací zaměstnanci a manažery
  • Business etika: Terénní a laboratorní výzkum podvádění a klamu
  • Proč organizace selhávají? Zkoumání zaměřené na rozhodovací chyby i vadný organizační design
  • Další témata z oblasti posuzování a rozhodování (nejen) ve firemní sféře
  • Autor: Petr Houdek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: