Předměty

Kód Název
3BE116 Management
3BE216 Provozní management
3BE324 Manažerská etika
3MA101 Management
3MA103 Principy managementu
3MA112 Provozní management
3MA114 Management pro informatiky a statistiky
3MA192 Management
3MA223 Disaster management
3MA343 Kritické myšlení
3MA345 Management udržitelnosti
3MA347 Anatomie (ne)úpěchu. Kapitoly z dějin managementu.
3MA390 Projektový management v umělecké sféře
3MA643 Globalizace její ekonomické a sociální aspekty (anglicky)
3MA682 Základy projektového managementu (anglicky)
3MA683 Úvod do mezinárodní obchodní komunikace (anglicky)
3MA685 Lean Six Sigma
3MA686 Management napříč kulturami

Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.