Učitelé a zaměstnanci

 

JMÉNO FOTO E-MAIL KANCELÁŘ TELEFON
Vedoucí katedry
Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D. vaclav.cejthamr[at]vse.cz RB 448 + 420 224098448
Zástupkyně vedoucího katedry
Ing. Lucie Vrbová, Ph.D. lucie.vrbova[at]vse.cz RB 426 + 420 224098726
Sekretářka a tajemnice
Ing. Jiřina Doležalová jirina.dolezalova[at]vse.cz RB 449 + 420 224098449
Profesoři
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. ivan.novy[at]vse.cz RB 455 +420 224098455
Docenti
doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D. Štěpán Bahník stepan.bahnik[at]vse.cz RB 425 + 420 224098725
doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Petr Houdek petr.houdek[at]vse.cz RB 423 + 420 224098423
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.  Ludmila Mládková mladkova[at]vse.cz RB 456 + 420 224098456
doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc.  Mikuláš Pichanič pichanic[at]vse.cz RB545, RB 457 + 420 224098457
+ 420 224098545
doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.  Oto Potluka potluka[at]vse.cz RB 424 + 420 224098424
Odborní asistenti
Ing. Jana Abíková, Ph.D. jana.abikova[at]vse.cz RB 426 + 420 224098426
Richard Brunet-Thornton, MBA, MIM, Ph.D.  Richard Brunet-Thornton richard.brunet-thornton[at]vse.cz RB 457 + 420 224098457
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.  Jiří Hájek  jiri.hajek[at]vse.cz  RB 410  + 420 224098436
Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D. stanislav.hasa[at]vse.cz RB 455 + 420 224098755
Mgr. Dušan Kučera, Ph.D, MBA  Dušan Kučera dusan.kucera[at]vse.cz RB 422 + 420 224098422
Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D. zuzana.kvitkova@vse.cz RB 422 + 420 224098722
Ing. Hana Svobodová, Ph.D.  Hana Svobodová svobha[at]vse.cz RB 420 + 420 224098420
Ing. Martin Viktora, Ph.D. martin.viktora[at]vse.cz RB 424 + 420 224098724
Asistenti a ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci
Ing. Igor Kukliš igor.kuklis[at]vse.cz RB 457 + 420 224098757
Ing. Karel Pešata karel.pesata[at]vse.cz RB 420 +420 224 09 8720
Ing. et Ing. Tomáš Zatloukal tomas.zatloukal[at]vse.cz RB 413 + 420 224098413
Doktorandi
Ing. Lucie Mařanová lucie.maranova[at]vse.cz RB 426 + 420 224098426
Ing. Jan Mojžíš mojj00[at]vse.cz RB 420 + 420 224098720
Mgr. Nicolas Say sayn00[at]vse.cz RB 425 +420 224098425
Ing. Marcel Tkáčik marcel.tkacik[at]vse.cz RB 423 +420 224098723
Ing. Klára Vítečková Klára Vítečková klara.viteckova[at]vse.cz RB 424 + 420 224098424
Ing. Mgr. Marek Vranka marek.vranka[at]vse.cz RB 423 +420 224098723