Diplomové práce

Informace k diplomové práci naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Ing. – Diplomová práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.

 

Termíny obhajob DP na Katedře managementu FPH v LS 2023/2024
termín čas učebna
čt 30.05. 9:30 RB111
út 04.06. 9:30 RB111

Termíny budou vypsány v InSIS.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.