Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posláním Katedry managementu FPH VŠE je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní kvalitně řešit manažerské problémy ve světě podnikání, úspěšně řídit sebe sama, týmy i celé organizace. Velký důraz je přitom kladen na etický rozměr managementu a na formování hodnotových postojů, které jsou zásadní pro výkon managementu i z pohledu společnosti. Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra managementu
VŠE
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 449

Termíny obhajob BP, DP a SZZ

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BP v  AR 2017/2018
LS odevzdání BP do pondělí 14. 5. 2018 16h
LS obhajoby v období červen 2018

MAGISTERSKÉ STUDIUM

SZZ v AR 2017/2018
LS v období 6. 6. - 20. 6. 2018
DP v AR 2017/2018
LS odevzdání DP do středy 16. 5. 2018 16h
LS obhajoby DP v období 6. 6. - 20. 6. 2018
K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i potvrzení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.

Partneři katedry managementu

Generální partner katedry

 

Tmobile

 

Hlavní partneři katedry

 
 
 
 

 

Partner katedry