Státní zkoušky

Státní zkoušky v LS 2019/2020

Studenti se dostaví do školy před místnost, kde bude zkouška probíhat, ve stanovený čas zkoušky a vyčkají vyzvání komise ke vstupu do zkušební místnosti. Po absolvování zkoušky prostory VŠE neprodleně opustí. Zkoušející i studenti jsou povinni nosit roušky.

Další podmínky přítomnosti na VŠE najdete tady.

 

Termíny SZZ MN 1 v LS 2019/2020

termín předseda KM člen KPO/KSG člen KMG učebna čas
st 3.6. Pichanič Špička Horová RB115 8:30
st 3.6. Pichanič Špička Horová RB115 13:30
čt 4.6. Pichanič Habrmanová Černá RB105 8:30
po 8.6. Mládková Neumaierová Černá RB112 8:30
po 8.6. Mládková Štamfestová Černá RB112 13:30
po 8.6. Pichanič Habrmanová Vávra RB113 13:30
út 9.6. Mládková Heřman Chytková SB126 8:30
út 9.6. Pichanič Hönig Vávra RB207 8:30
út 9.6. Mládková Heřman Chytková SB126 13:30
st 10.6. Mládková Habrmanová Zamazalová SB126 8:30
st 10.6. Mládková Habrmanová Chytková SB126 13:30

 

SZZ
Přihlašování od 14. 5. 2020 od 9:00 hod.
Přihlašování do 29. 5. 2020 do 9:00 hod.
Odhlašování do 14. 5. 2020 do 9:00 hod.

Termíny jsou SZZ předběžné, k jejich úpravě může dojít dle počtu přihlášených studentů.

 

V případě nedostatečné kapacity budou nové termíny v řádu několika dní přidány. Sledujte InSIS.

 

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.