Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období 29. 5. – 16. 6. 2023

Termíny budou vypsány v InSIS.

SZZ

Přihlašování od 16. 5. 2023 od 9:00 hod.

Přihlašování do 24. 5. 2023 do  9:00 hod.

Odhlašování do 16. 5. 2023  do 9:00 hod.

Komise nebudou zveřejňovány.

V případě nedostatečné kapacity budou nové termíny přidány v řádu několika dní. Sledujte InSIS.

Termíny SZZ v LS 2022/2023 MN1/MN2 čas učebna
po 29.5. MN2 13:30 RB359
út 6.6. MN2 8:30 RB111
út 6.6. MN2 13:30 RB111
čt 8.6. MN2 8:30 RB111
po 12.6. MN2 8:30 RB459
po 12.6. MN2 13:30 RB459
po 12.6. MN2 13:30 RB111
út 13.6. MN2 8:30 RB111
út 13.6. MN2 13:30 RB111
út 13.6. MN2 13:30 RB359

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.