Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období 26. 1. – 3. 2. 2023

Termíny budou vypsány v InSIS.

SZZ

Přihlašování od 16. 12. 2022 od 9:00 hod.

Přihlašování do 19. 1. 2023 do  9:00 hod.

Odhlašování do 16. 12. 2022  do 9:00 hod.

Komise nebudou zveřejňovány.

V případě nedostatečné kapacity budou nové termíny přidány v řádu několika dní. Sledujte InSIS.

termín MN1/MN2 učebna čas
út 31.01.2023 MN2 RB459 8:30
st 01.02.2023 MN2 RB459 8:30
st 01.02.2023 MN2 RB459 13:30
čt 02.02.2023 MN2 RB459 8:30
čt 02.02.2023 MN2 RB459 13:30
pá 03.02.2023 MN1 RB111 8:30

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.