Státní zkoušky

Termíny státních zkoušek
v ZS 2022/2023
termín MN1/MN2 učebna čas
čt 15.9. MN2 8:30
čt 15.9. MN2 13:30
pá 16.9. MN2 8:30

Termíny budou vypsány v InSIS.

SZZ
Přihlašování na SZZ od 1. 9. 2022 od 10:00 hod.
Přihlašování do 5. 9. 2022 do 23:00 hod.
Odhlašování do 1. 9. 2022 do 10:00 hod.

Komise nebudou zveřejňovány.

V případě nedostatečné kapacity budou nové termíny přidány v řádu několika dní. Sledujte InSIS.

 

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.