Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období 22. 1. – 1. 2. 2024

Termíny budou vypsány v InSIS.

Komise nebudou zveřejňovány.

V případě nedostatečné kapacity budou nové termíny přidány v řádu několika dní. Sledujte InSIS.

Termíny SZZ v ZS 2023/2024 MN2 čas učebna
MN2
MN2
MN2

Přihlašování na SZZ od 14. 12. 2023 od 9:00 hod.

Přihlašování do 18. 1. 2024 do 9:00 hod.

Odhlašování do 14. 12. 2023 do 9:00 hod.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.