Státní zkoušky

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení v knižní vazbě odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry managementu RB 449 do 16h ve středu 29. 8. 2018.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 10. 9. do 14. 9. 2018.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

 

Termíny obhajob diplomových prací v ZS 2018/2019 – září

 
termín předseda člen člen učebna čas katedra
  KM/KPO KSG KMG      
pondělí 10.9.2018 Fotr  Kubíček x RB 452 9:00  KM

Termíny SZZ MN 1 v ZS 2018/2019 – září

 
termín předseda člen KM/KMPS/KP člen učebna čas  
  KM/KPO KSG KMG RB    
pondělí 10.9.2018 Srpová  Legnerová  Vávra RB 436 8:30
pondělí 10.9.2018 Pichanič  Schönfeld  Horová RB 329 8:30
pondělí 10.9.2018 Pichanič  Schönfeld  Horová RB 329 13:30
úterý 11.9.2018 Pichanič  Sieber  Zamazalová RB 436 8:30
čtvrtek 13.9.2018 Srpová  Surynek  Horová RB 436 8:30
pátek 14.9.2018 Mládková  Mikan  Vávra RB 459 8:30

Odevzdání DP do středy 29. 8. 2018, 16h

Přihlašování na SZZ od 1. 9. 2018 od 8:00 hod.
Přihlašování na DP od 1. 9. 2018 od 8:00 hod.
Přihlašování do 6. 9. 2018 do 10:00 hod.
Odhlašování do 6. 9. 2018 do 8:00 hod.

Termíny SZZ a obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 29. 8. 2018.