Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období 11. 9. – 15. 9. 2023

Termíny budou vypsány v InSIS.

Komise nebudou zveřejňovány.

V případě nedostatečné kapacity budou nové termíny přidány v řádu několika dní. Sledujte InSIS.

Termíny SZZ v ZS 2023/2024 MN2 čas učebna
čt 14.9. MN2 8:30 RB359
čt 14.9. MN2 8:30 RB105
čt 14.9. MN2 13:30 RB359

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.