Státní zkoušky

Informace ke státní závěrečné zkoušce najdete na studentském intranetu v sekci Studium Ing. – Státní závěrečná zkouška.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.

 

Termíny SZZ na Katedře managementu FPH v LS 2023/2024
termín SZZ
čas učebna
st 29.05. MN2 13:30 RB111
čt 06.06. MN2 8:30 RB111
čt 06.06. MN2 13:30 RB111
čt 06.06. MN2 8:30 SB211
čt 06.06. MN2 13:30 RB109
pá 07.06. MN2 8:30 RB459
pá 07.06. MN2 8:30 RB359
po 10.06. MN2 13:30 RB459
út 11.06. MN2 8:30 RB111

Termíny budou vypsány v InSIS.

V případě nedostatečné kapacity budou nové termíny přidány v řádu několika dní. Sledujte InSIS.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné. Komise nebudou zveřejňovány.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.