Struktura katedry

Vedoucí katedry

Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry

Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.

Tajemnice a sekretářka

Ing. Jiřina Doležalová

Sekce

Vzhledem k velikosti a tematické různorodosti je katedra vnitřně členěna na několik odborných sekcí, které odpovídají vyučovaným povinným předmětům nebo vedlejším specializacím. Každá ze sekcí má svého vedoucího (odborného garanta), který je zodpovědný za její odborný rozvoj. Někteří členové katedry se podílejí na práci více sekcí, někteří specialisté nejsou členy žádné sekce. V tomto pojetí jsou tedy sekce odbornými skupinami. V současné době se katedra skládá z těchto sekcí:

Název sekce Stručná charakteristika Vedoucí sekce
Obecný management Sekce rozvíjí povinné předměty bakalářského a navazujícího magisterského studia: pro bakalářské studium předměty 3MA103 Management (pro F3), 3MA192 Management (pro Arts management), 3MA114 Management pro informatiky a statistiky a pro ostatní obory a fakulty předmět 3MA101 Management. Pro navazující magisterské studium předmět 3MA412 Management 2. Sekce rozvíjí řadu volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia v angličtině, španělštině a ruštině.
Členové sekce: Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D., doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., Ing. Jana Abíková, Ph.D., Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D., Ing. Martin Viktora, Ph.D., Ing. Klára Vítečková
Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D.,
Manažerské rozhodování a informatika Sekce rozvíjí povinný předmět navazujícího magisterského studia oboru PE a AM 3MA414 Manažerské rozhodování a řešení problémů a volitelného předmětu 3MA670 Manažerské rozhodování s počítačovou podporou (v angličtině). Sekce také rozvíjí volitelné informatické předměty pro bakalářské studium pro obory všech fakult VŠE, tj. 3MA381 Manažerská informatika – kancelářské aplikace, 3MA385 Databázové aplikace v manažerské praxi a pro navazující magisterské studium předmět 3MA481 Manažerská informatika pro pokročilé.
Členové sekce: Ing. Lucie Vrbová, Ph.D., doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.
Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.
Provozní management a management kvality Sekce rozvíjí povinný předmět bakalářského studia oboru PE 3MA112 Provozní management a 3MA211 Management kvality, environmentu a bezpečnosti. Sekce rozvíjí také celoškolsky volitelný předmět navazujícího magisterského studia 3MA666 Organizační design (anglicky) a 3MA668 (španělsky). Sekce rozvíjí také předměty vedlejší specializace 3LS Management kvality a Lean Six Sigma.
Členové sekce: Ing. Hana Svobodová, Ph.D., Ing. Jana Abíková, Ph.D., Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D., Ing. Felipe Martínez, Ph.D., Ing. Jan Mojžíš
Ing. Hana Svobodová, Ph.D.
Projektový management Sekce rozvíjí předměty zaměřené na projektové řízení – v bakalářském studiu pro obor Arts Management povinný předmět 3MA390 Projektový management v umělecké sféře, v navazujícím magisterském studiu celoškolsky volitelný předmět 3MA621 Projektový management (anglicky) a předměty vedlejší specializace 3PR Projektový management.
Členové sekce: Ing. Jiří Hájek, Ph.D., Richard Brunet-Thornton, MBA, MIM, Ph.D., Ing. Karel Pešata, Ing. et Ing. Tomáš Zatloukal
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Behaviorální ekonomie organizace Sekce se zabývá empirickým a experimentálním výzkumem šíře problémů, které patří do zájmu oborů sociální psychologie, behaviorální ekonomie a manažerských a organizačních věd.

Více informací o činnosti sekce naleznete ZDE.

Členové sekce:  doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D., Ing. Mgr. Marek Vranka

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.