Struktura katedry

Vedoucí katedry

Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry

Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.

Tajemnice a sekretářka

Ing. Jiřina Doležalová

Sekce

Vzhledem k velikosti a tematické různorodosti je katedra vnitřně členěna na několik odborných sekcí, které odpovídají vyučovaným povinným předmětům nebo vedlejším specializacím. Každá ze sekcí má svého vedoucího (odborného garanta), který je zodpovědný za její odborný rozvoj. Někteří členové katedry se podílejí na práci více sekcí, někteří specialisté nejsou členy žádné sekce. V tomto pojetí jsou tedy sekce odbornými skupinami. V současné době se katedra skládá z těchto sekcí:

Název sekce Stručná charakteristika Vedoucí sekce
Obecný management Sekce rozvíjí povinné předměty bakalářského a navazujícího magisterského studia: pro bakalářské studium předměty 3MA103 Principy managementu (pro F3), 3MA192 Management (pro Arts management), 3MA114 Management pro informatiky a statistiky a pro ostatní obory a fakulty předmět 3MA101 Management. Pro navazující magisterské studium předmět 3MA412 Management 2. Sekce rozvíjí řadu volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia v češtině a angličtině.
Členové sekce: Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D., doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., Ing. Jana Abíková, Ph.D., Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D., Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D., Ing. Martin Viktora, Ph.D., Ing. Klára Vítečková
Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D.,
Manažerské rozhodování a informatika Sekce rozvíjí povinný předmět navazujícího magisterského studia oboru MNG a AM 3MA414 Manažerské rozhodování a řešení problémů. Sekce také rozvíjí volitelné informatické předměty pro bakalářské studium pro obory všech fakult VŠE.
Členové sekce: Ing. Lucie Vrbová, Ph.D., doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D., Ing. Karel Pešata
Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.
Provozní management a management kvality Sekce rozvíjí povinný předmět bakalářského studia oboru PEM 3MA112 Provozní management.
Členové sekce: Ing. Hana Svobodová, Ph.D., Ing. Jan Mojžíš
Ing. Hana Svobodová, Ph.D.
Projektový management Sekce rozvíjí předměty zaměřené na projektové řízení – v bakalářském studiu pro obor Arts Management povinný předmět 3MA390 Projektový management v umělecké sféře, v bakalářském studiu 3MA682 Základy projektového managementu (anglicky), v navazujícím magisterském studiu celoškolsky volitelný předmět 3MA621 Projektový management (anglicky) a předměty vedlejší specializace 3PR Projektový management.
Členové sekce: Ing. Jiří Hájek, Ph.D., Richard Brunet-Thornton, MBA, MIM, Ph.D., Ing. Karel Pešata, Ing. et Ing. Tomáš Zatloukal
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Behaviorální ekonomie organizace Sekce se zabývá empirickým a experimentálním výzkumem šíře problémů, které patří do zájmu oborů sociální psychologie, behaviorální ekonomie a manažerských a organizačních věd.

Více informací o činnosti sekce naleznete ZDE.

Členové sekce:  doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D., Ing. Mgr. Marek Vranka

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.