Předměty

Kód Název
3MA412 Management 2
3MA414 Manažerské rozhodování a řešení problémů
3MA526 Úvod do projektového managementu
3MA527 Pokročilé procesy projektového managementu
3MA528 Projektová praxe
3MA529 Praktické aplikace agilního projektového managementu
3MA551 Six Sigma
3MA552 Lean Management
3MA553 Metody a techniky v managementu kvality a Lean Six Sigma
3MA554 Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP
3MA555 Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma
3MA621 Projektový management (anglicky)
3MA640 Podnikatelská etika (anglicky)
3MA666 Organizační design (anglicky)
3MA674 Mezinárodní management (anglicky)
3MA712 Management 2
3MA714 Manažerské rozhodování a řešení problémů

Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.