Předměty

Kód Název
3MA412 Management 2
3MA414 Manažerské rozhodování a řešení problémů
3MA526 Úvod do projektového managementu
3MA527 Pokročilé procesy projektového managementu
3MA528 Projektová praxe
3MA529 Praktické aplikace agilního projektového managementu
3MA621 Projektový management (anglicky)
3MA640 Podnikatelská etika (anglicky)
3MA674 Mezinárodní management (anglicky)
3MA712 Management 2 (anglicky)
3MA714 Manažerské rozhodování a řešení problémů (anglicky)

Více informací o všech kurzech pro aktuální semestr je pod daným identem k dohledání ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.