Projekty Operačního programu Praha – Adaptabilita

Katedra managementu realizuje či realizovala následující projekty Operačního programu Praha – Adaptabilita

 

Číslo Prioritní osa Název projektu Od Do
CZ.2.17/3.1.00/33346 Modernizace počátečního vzdělávání Inovace výuky managementu: vstříc změnám 1. 3. 2011 31. 8. 2013
CZ.2.17/3.1.00/33343 Modernizace počátečního vzdělávání Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze 1. 3. 2011 31. 8. 2013
CZ.2.17/3.1.00/33344 Modernizace počátečního vzdělávání Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa! 1. 11. 2010 30. 4. 2013
CZ.2.17/3.1.00/33342 Modernizace počátečního vzdělávání Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky 1. 11. 2010 30. 4. 2013
CZ.2.17/3.1.00/32608 Modernizace počátečního vzdělávání Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace 1. 3. 2010 31. 8. 2012
CZ.2.17/3.1.00/32610 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků FPH, VŠE v Praze 1. 3. 2010 31. 8. 2012
CZ.2.17/3.1.00/30233 Modernizace počátečního vzdělávání Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT 1. 1. 2009 30. 6. 2011

Tyto projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo