Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků FPH, VŠE v Praze

Název: Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze

Číslo: Projekt CZ.2.17/3.1.00/32610

Program: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (D. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji)

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Popis: V současnosti jsou mladí vědečtí pracovníci vystaveni požadavkům na publikační činnost, aktuálnost informací ve výuce, ale také nutnosti hledat finanční zabezpečení svých rodin.

Realizovaný projekt na tyto aspekty reaguje a nabídne mladým vědeckým pracovníkům možnost zdokonalit se v metodách vědecké práce, financování vědy a budování vědecké kariéry.

Přínosem bude také udržitelnost rozvoje vědy na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze a zvýšení konkurenceschopnosti mladých vědecko-výzkumných pracovníků.

Realizovaný projekt odráží potřeby mladých vědeckých pracovníků pro další úspěšnou kariéru. Velké nedostatky jsou zatím v oblasti řízení vlastní vědecké práce a kariéry. Projekt jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost, vzdělanost a vědecko-výzkumné schopnosti, ale také zvýší stabilitu těchto pracovníků.

Inovativnost projektu spočívá v komplexním vzdělávání. Účastníci získají potřebné schopnosti a dovednosti ke zvýšení odbornosti v oblasti přípravy a řízení výzkumných projektů, výzkumných aktivit a v publikování výsledků své práce.

Hlavní cílovou skupinou jsou mladí vědecko-výzkumní pracovníci FPH i celé VŠE.

Zahájení realizace: 1. 3. 2010
Ukončení realizace: 31. 8. 2012


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo