Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze

Číslo: CZ.2.17/3.1.00/33343

Program: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Zaměření projektu: Inovování předmětů bakalářského a magisterského studia a příprava a zavedení
nové vedlejší specializace.

Popis:

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů VŠE v Praze, kteří získají široce použitelné znalosti a dovednosti v oblasti statisticky řízené kvality a optimalizace procesů.

Uvedené metody jsou ve světě známé a jsou široce uplatňovány v průmyslu, službách a dokonce i ve zdravotnictví či softwaru. Absolventi získají znalosti na světové úrovni a využijí je při práci pro české podniky.

Součástí bude vzdělávání vyučujících a doktorandů, vytvoření 5 nových předmětů a celé vedlejší specializace, certifikace vyučujících po absolvování praxe v podnicích, vytvoření programu certifikace studentů a především zajištění účasti studentů na implementačních projektech v praxi. Součástí tedy bude i bezprostřední prohloubení znalostí studentů na praktických projektech z podnikové, neziskové i veřejné sféry pod vedením vyučujících a praktiků.

Projekt je zaměřen primárně na cílovou skupinu studentů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, studenty dalších fakult VŠE v Praze a sekundárně na vyučující a doktorandy, kteří vyučují předměty kvality a provozního managementu na Fakultě podnikohospodářské (FPH) a především nové vyučující z řad mladých vědeckých pracovníků a doktorandů.

Projekt navazuje na zkušenosti Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v oblasti kvality, zahrnující např. výuku magisterské vedlejší specializace Manažer kvality a působení Centra technické normalizace, účastnícího se tvorby norem ISO za ČR.

Projekt je inovativní důrazem na praxi vyučujících a následně praxi studentů navazující na intenzivní výuku a přinesením světového know-how od autorů těchto metod.

Zahájení realizace: 1. 3. 2011

Ukončení realizace: 31. 8. 2013


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo