Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT

Název: Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT

Číslo: Projekt CZ.2.17/3.1.00/30233

Program: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Zaměření projektu: Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků a Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Popis: Smyslem projektu je prohloubit znalosti v oblasti IT u studentů neinformatických oborů VŠE v Praze na úroveň požadovanou na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou studenti VŠE, kteří získají aktualizované kursy aplikované informatiky, nové prohlubující kursy a podporu pro samostudium vybraných témat. Přínosné budou i verze celých kursů v cizím jazyce (angličtině), takže si studenti nenásilnou formou prohloubí i znalost odborného jazyka.

Sekundární cílovou skupinou jsou studenti doktorského studia a vyučující kursů manažerské informatiky na VŠE. Díky kursům lektorských dovedností bude zlepšena kvalita jejich výuky, díky odborným kursům pak jejich odbornost. Tímto bude rozšířen počet vyučujících a tím zvýšena kapacita, která dlouhodobě neuspokojuje poptávku po kursech tohoto typu ze strany studentů.

Významným motivačním faktorem bude možnost získání mezinárodního certifikátu firmy Microsoft, který jasně komunikuje dovednosti absolventů jejich budoucím zaměstnavatelům a bude motivovat studenty k úspěšnému dokončení náročných kursů.

Zahájení realizace: 1. 1. 2009
Ukončení realizace: 30. 6. 2011


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo