Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace

Název: Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace

Číslo: Projekt CZ.2.17/3.1.00/32608

Program: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Zaměření projektu: Příprava a zavedení nových studijních programů v prezenční, distanční nebo kombinované formě, sekundárně Rozvoj a inovace studijních programů v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia.

Popis: Smyslem projektu je připravit absolventy VŠE na uplatnění se v projektových týmech, projektově řízených firmách a zprostředkovat jim obecně využitelné kompetence. Toto bude realizováno zlepšením výuky projektového řízení.

Projekt se zaměřuje na tvrdé techniky (plánování, analýzy dat, řízení rizika aj.) i měkké dovednosti (tj. týmovou spolupráci, prezentační dovednosti, vyjednávání atd.) typicky vyučované v oddělených neprovázaných předmětech.

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti všech studijních oborů VŠE, zejména oborů Podniková ekonomika a management a Arts Management realizovaných na Fakultě podnikohospodářské v prezenční, distanční i kombinované formě.

Studenti získají mezinárodně uznávané certifikace a budou v rámci projektu podporováni v navázání přímých kontaktů s praxí s cílem nalezení konkrétního pracovního místa.

Druhou cílovou skupinou jsou stávající i noví vyučující. Tito získají školení v oblasti mezinárodně uznávaných metodik a složí náročné mezinárodní certifikace, které později budou také nabízeny studentům.

Projekt je originální svým důrazem na bezprostřední uplatnitelnost studentů v praxi v aktuálních tržních podmínkách a na výrazný rozvoj kvality vyučujících i studentů potvrzený mezinárodní certifikací osob a akreditací programu.

Zahájení realizace: 1. 3. 2010
Ukončení realizace: 31. 8. 2012


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo