Projektový management (3PR)

Vedlejší specializace 3PR Projektový management reflektuje situaci v praxi, kdy stále více organizací zavádí projektový management nebo zcela přechází na projektově řízenou organizaci. Naučíte se, jak projekty řídit.


Představení VS 3PR v rámci Virtuálního veletrhu vedlejších specializací FPH

Garantem vedlejší specializace je prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Cíl vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace 3PR Projektový management je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi, a tím přispět k jejich uplatnění na trhu práce.

Studenti budou řešit příklady, případové studie, virtuální i reálné projekty, do nichž se zapojí formou projektové praxe ve vybraných organizacích. Na hodinách budou mít možnost pracovat a diskutovat s projektovými manažery a s dalšími experty z praxe a budou v úzkém kontaktu se zástupci a členy asociací projektového řízení působícími v ČR.

 

Charakteristika vedlejší specializace

  • V rámci studia vedlejší specializace se studenti postaví čelem k výzvám současné praxe – zajistit konkurenceschopnost a rozvoj organizace realizací unikátních projektů v podmínkách rychle se měnícího náročného prostředí a omezených zdrojů.
  • Vedlejší specializace projektový management je určena studentům všech studijních oborů na VŠE.
  • Cílem specializace je poskytnout ucelený program znalostí, rozvoje dovedností pro řízení projektů a přípravy na pozice v projektovém managementu.

Studenti se seznámí s principy a specifiky řízení projektů, naučí se používat efektivní postupy a nástroje řízení projektů, budou se orientovat v sociálně psychologických aspektech projektové práce vč. interkulturního prostředí, rozvinou své kompetence ve vedení projektového týmu a budou se orientovat v aktuálních trendech v řízení projektů. Velmi přínosnou součástí vedlejší specializace je účast projektových manažerů ve výuce a absolvování projektové praxe, při níž budou studenti zapojeni do reálného projektu v praxi již během studia.

 

Na jaké obory/programy specializace navazuje

Vedlejší specializace navazuje na znalosti a dovednosti studentů získané na bakalářském stupni studia, zejm. managementu, ekonomických disciplín, psychologie a sociologie, řízení lidských zdrojů, matematiky a elementární statistiky. Téma souvisí s inovačním managementem, managementem znalostí, procesním managementem a managementem změn.

 

Profil absolventa specializace

Absolvent bude mít ucelené odborné znalosti o disciplíně projektového řízení v různých oborech a sférách ekonomiky na úrovni zahraničních poznatků, bude znát a schopen aplikovat metody, techniky a metodiky projektového řízení, rozvine své technické a behaviorální kompetence pro řízení projektů, bude mít počáteční zkušenosti se zapojením do práce projektových týmů reálných projektů v praxi. Díky tomu bude schopen se orientovat v profesním prostředí projektového managementu, využívat svých dovednosti při řízení projektů, zapojit se do projektů v mezinárodním prostředí a dále rozvíjet své dosavadní praktické zkušenosti.

 

Uplatnění v praxi

Absolventi vedlejší specializace mají bezprostřední a široké uplatnění na různých pozicích napříč obory a hospodářskými sférami. Reálná poptávka praxe po odbornosti projektového managementu nejen neopadává, ale je v ní spatřována možnost profesního rozvoje a dlouhodobé kariérní perspektivy.

Absolvováním této specializace studenti najdou uplatnění v malých i velkých společnostech, v podnikové sféře, státní správě a samosprávě a dalších veřejných službách, v neziskovém sektoru, ve výzkumu, sportu, kultuře, a to na pozici člena projektového týmu, vedoucího projektové skupiny, projektového manažera, metodika řízení projektů, vedoucího projektové kanceláři.

 

Struktura povinných předmětů vedlejší specializace

Poznámka: v posledním sloupci je uveden doporučený semestr studia v rámci magisterského navazujícího studia.

Ident Název Garant Hodin ECTS Semestr
3MA526 Úvod do projektového managementu Ing. Jiří Hájek, Ph.D.; KM 2/2 6 1
3PS532 Kompetence projektového manažera Ing.  Hana Lorencová, Ph.D.; KMPS bloková 6 1-3
3MA527 Pokročilé procesy projektového managementu Ing. Jiří Hájek, Ph.D.; KM 2/2 6 2-3
3MA528 Projektová praxe Ing. Jiří Hájek, Ph.D.; KM 4/0 6 3-4
3MA529 Praktické aplikace agilního projektového managementu Ing. Jiří Hájek, Ph.D.; KM 2/2 6 3-4

 

Složení státní závěrečné zkoušky/souborné zkoušky z vedlejší specializace

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z těchto povinných předmětů:

Ident Název
3MA526 Úvod do projektového managementu
3PS532 Kompetence projektového manažera
3MA527 Pokročilé procesy projektového managementu
3MA528 Projektová praxe
3MA529 Praktické aplikace agilního projektového managementu

Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce.

 

Zadání praktických projektů pro předmět 3MA526 od generálního sponzora VŠE v Praze, České spořitelny, a.s.

ZS 2023/2024 – Manager leadership roadmap

LS 2022/2023 – Budgeting tool aneb Jak být na konci měsíce v pohodě?

ZS 2022/2023 – Jak motivovat mladé, aby měli zájem přijít na schůzku s bankéřem

LS 2021/2022 – “George pro děti” – navrhněte jak bude fungovat

ZS 2021/2022 – Pomozme mladým klientům k udržitelnosti aneb „zelené“ benefity k účtu

LS 2020/2021 – Pojištění pomáhá mladým klientům a my jim to řekneme

ZS 2020/2021 – Cesta mladého klienta za jeho finančním zdravím. Značka: Hledá se

LS 2019/2020 – Onboarding s cílem primarizace: Vítejte, kliente! Aneb první kroky s účtem budou zážitek

ZS 2019/2020 – Customer Care — péče o mladé klienty

LS 2018/2019 – Vedeme mladé k prosperitě

ZS 2018/2019 – Pobočka pro studenty

LS 2017/2018 – Využití legislativy PSD2 pro zlepšení klientské zkušenosti s bankou

ZS 2017/2018 – Navýšení počtu uživatelů bankovních mobilních aplikací

LS 2016/2017 – Finanční vzdělávání studentů VŠ

ZS 2016/2017 – Zvýšení atraktivnosti banky u cílové skupiny mladých

 

 

Generální partner vedlejší specializace Projektový management


Symphera

Partner vedlejší specializace Projektový management


Easy software