Studenti vedlejší specializace Projektový management VS 3PR prezentovali řešení semestrálních projektů před porotou z České spořitelny

Studenti od České spořitelny na podzim dostali jasné zadání “Cesta mladého klienta za jeho finančním zdravím. Značka: Hledá se”.

Do projektu se zapojilo celkem 7 týmu složených z magisterských studentů vedlejší specializace Projektového managementu pod vedením Ing. Jiřího Hájka, Ph.D.. Nejlepší 4 týmy měly 7. ledna 2021 možnost představit své návrhy odborné porotě z České spořitelny. Jako vítěze po těsném výsledku zvolila porota tým ve složení:

Deďová Katarína, Halman David, Kodad Jan, Provázek Lukáš, Štoll Martin a Tyšerová Zuzana

 

Projektové zadání – cíl

Cílem zadané semestrální práce bylo, aby studenti navrhli tříletou cestu s časovým harmonogramem, během které zlepší finanční zdraví zadané skupiny mladých klientů a zároveň je naučí si ho udržet.
(“Mladý klient” je ve věku 24 – 29 let, je zadaný, končí studia na vysoké škole a při studiu si přivydělává.”)

Aby mohli studenti navrhnout cestu mladého klienta k finančnímu zdraví, museli si v rámci projektu nejprve vydefinovat, kdo je pro banku finančně zdravý klient. K tomu jim pomohl mimo jiné rozsáhlejší kvantitativní výzkum, který studenti v rámci projektu realizovali.

 

Zajímavosti, které zazněly v prezentacích 4 nejlepších týmů

–        gamifikace

–        AI

–        obsah na sociálních sítích a influenceři

–        push notifikace v mobilním bankovnictví

–        možnost chatu s bankéřem

 

Jak probíhá spolupráce se studenty na projektech

Česká spořitelna jako generální partner VŠE (od roku 2002) spolupracuje mimo jiné i s vedlejší specializací Projektový management a dodává témata projektů přímo do výuky.

Téma zadání vždy koresponduje s tím, na co aktuálně ve Spořitelně hledají odpověď a chtějí ji slyšet ideálně od cílové skupiny. Studenti tak mají možnost své nápady konzultovat s odborníky přímo z banky. „Právě přímý kontakt se zadavatelem, reflektování jeho požadavků a řešení reálných projektů je to, co studenti nejvíce oceňují, “ říká Jiří Hájek, garant předmětu 3MA526, ve kterém je spolupráce již 9. semestr rozvíjena.

 

Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (Katedra managementu FPH VŠE)

Roman Švéda (Česká spořitelna, a.s.)