Krokoměr v Georgi. I tak může vypadat podle studentů VŠE “zelený” benefit banky

“Pomozme mladým klientům k udržitelnosti aneb ‘zelené’ benefity k účtu” – tak znělo zadání pro studenty Projektového managementu na katedře managementu FPH od generálního partnera České spořitelny. Cílem projektu bylo zjistit, jak mladí lidé vnímají téma udržitelnosti a jaké “zelené” benefity ze strany banky by je motivovaly ke změně chování, a tak snižování své osobní uhlíkové stopy. Studenti vedlejší specializace přišli s neotřelými nápady i s návrhy produktů, které již na finančním trhu fungují.
“O téma udržitelnosti jsem se zajímala už dříve, ale určitě jsem začala přemýšlet nad tím jaký má banka na toto téma vliv,” říká Nikola Pospíšilová, studentka VŠE, na otázku, zda se její pohled na udržitelnost změnil během zpracovávání projektu.

Studenti dostali od České spořitelny zadání: vytvořit tři zelené benefity k účtu, které jsou atraktivní pro mladé klienty (23-28 let) a pomáhají ke změně chování s cílem snížit uhlíkovou stopou. Součástí projektu byl i návrh vhodné komunikace benefitů pro tuto skupinu klientů.

Výstupy semestrálního projektu prezentovaly 4 nejlepší týmy 18. ledna v prostorách VŠE odborné porotě Spořitelny ve složení Matúš Púll, Petr Pluháček, Kryštof Janíček a Jakub Řehoř. Všechny prezentace finálních projektů byly velmi kvalitní, výsledky podložené kvalitativním i kvantitativním výzkumem. Celkem studenti oslovili dotazováním okolo 2000 mladých respondentů. Velký dík patří Lukáši Macurovi z týmu Hlas zákazníka za supervizi a konzultace, které studentům během výzkumu poskytl. Nápady, se kterými studenti přišli, porotu zaujaly natolik, že tentokrát vybrala vítěze hned dva, a to tým číslo 2 a 8 ve složení: Gapanova Elena, Havránek Jindřich, Matantceva Valeriia, Pospíšilová Nikola, Syza Olena, Ševčíková Anežka a Grepl Dominik, Nguyenová Phuong Trang, Šimáková Šárka, Tymočko Mariana, Waisserová Klára.

Jaké zelené benefity představil tým 2?

Porota u tohoto týmu ocenila strukturu prezentace a to, že návrh jednoho ze 3 zelených benefitů má celorepublikový dosah (Cashback za udržitelné nákupy, např. za nákup bioproduktů v síti obchodů Albert).

Jaké zelené benefity představil tým 8?

Jedním z navržených benefitů tohoto týmu bylo Bankovnictví bez papírů. Porota velmi ocenila do detailu rozpracovaný návrh tohoto řešení, který by mohl sloužit i jako návod pro Spořitelnu. Také se jí líbila struktura prezentace a ocenila i důkladnou rešerši, kterou tento tým při prezentaci výsledků projektu prokázal.

Co práce na projektu dala studentu Dominiku Greplovi?

„Práce na projektu nám v týmu přinesla zejména určitý nový vhled na dnešní moderní téma udržitelnost, kdy jsme se přesvědčili a utvrdili, že lze taková témata komunikovat prostřednictvím instituce jako banka. Když má někdo dosah na takový počet lidí, tak škoda toho nevyužít.“

A jak hodnotí účast na projektu další ze studentek, Anežka Ševčíková?

“Práce na projektu byla velkým obohacením. Poznala jsem nové lidi, vyzkoušela si práci na reálném projektu dle zadání Spořky. Kromě empirické části a prohloubení znalostí o projektovém řízení jsme se mohli detailněji zabývat zajímavým tématem udržitelnost. Oceňuji zpětnou vazbu zaměstnanců ČS na naše prezentace.”

Jak hodnotí spolupráci zadavatel (Chief Sustainability Officer v České spořitelně) Matúš Púll?

“Děkuji všem zúčastněným studentům a studentkám za čas, který věnovali výzkumu, jeho zpracování a přípravě výstupů a prezentaci! Jsem moc rád, že téma udržitelnosti zaujalo a prezentovali nám moc zajímavé vhledy a náměty.”

Jak hodnotí projekt garant a vyučující předmětu Jiří Hájek?

„Tento semestr si myslím, že se sešli 2 skvělé věci – ČS nám zadala velmi dobré a aktuální téma a to přímo od Matúše Púlla Chief Sustainability Officera, který s kolegy přišel i osobně projekt zadat a odpovídat na dotazy studentů. A hlavně mě velmi potěšil přístup studentů, uchopili celé téma skutečně profesionálně a řešení byla jak originální, tak použitelná a opravdu kvalitně obhájená, o čemž svědčí 2 první místa, což se nám za dlouholetou spolupráci zatím nestalo.“

Krokoměr v Georgi. I tak může vypadat podle studentů VŠE “zelený” benefit banky