Pro to, aby si mladí sjednali schůzku s bankéřem, je důležitá jejich důvěra

Na tom se shodli studenti Projektového managementu VŠE, kteří minulý týden ve Spořitelně prezentovali porotě své výstupy semestrálního projektu na téma “Jak motivovat mladé, aby měli zájem přijít na schůzku s bankéřem”. Studenti museli v projektu využít zpracované výsledky kvalitativních a kvantitativních průzkumů. Z těch měli zjistit, co by mladé přimělo k sjednání schůzky s bankéřem (v pobočce nebo online), jaká témata je zajímají, co jim nejčastěji brání v tom si schůzku sjednat a navrhnout komunikační kampaň, která je přesvědčí kontaktovat bankéře. Ve všech prezentacích zaznělo, že základem k oslovení mladých je důvěra, nejvhodnějším komunikačním kanálem je George, případně sociální sítě a nejčastěji zmiňovaným tématem, o kterém by se chtěli s bankéřem bavit, jsou investice.

V zimním semestru projekt na zadané téma zpracovalo 6 studentských týmů, 4 nejlepší vybrala porota, aby své výsledky prezentovali osobně v budově centrály na Olbrachtově. Kromě prezentací studenti připravili také onepagery se shrnutím závěrů a návrhů komunikační kampaně na mladé.

Zajímavosti, které při prezentacích zazněly

  • 91 % respondentů z výzkumu týmu č. 5 přemýšlí nad svými finančními cíli.
  • Produkty Spořitelny jsou transparentní a přehledné.
  • I mladí mají obavy z inflace a je potřeba jim ukázat způsob vhodného hospodaření s penězi.
  • Velkým problémem k překonání je důvěra v bankéře.
  • Pokud by Spořitelna uskutečnila komunikační kampaň na mladé (produkty), bankéři by na schůzkách měli mluvit o produktech a službách v souladu s kampaní.
  • Bankéř by měl být empatický a srozumitelný.
  • Většina mladých stále upřednostňuje osobní schůzku před online schůzkou.

Rozhodování, koho vybrat jako vítěze, neměla porota ve složení Markéta Staníčková, Linda Hadincová a Roman Švéda jednoduché. Nakonec to byl tým č. 3, složený ze členů: Dědová Emma, Velebová Tereza, Lyubka Vadym, Nováková Tereza, Tulis Kryštof, Kostková Michaela, který porotu přesvědčil hlavně tím, jak kvalitně zpracoval výsledný onepager k projektu a předvedl profesionální výkon při samotné prezentaci výsledků včetně postavení celé prezentace na personě a jejím průchodu navrhovanou cestou.