Management organizací pro budoucnost (3MB)

Garantem vedlejší specializace je prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Vedlejší specializace Management organizací pro budoucnost (3MB) bude vypsána v LS 2024/25.

 

Základní informace

Jste připraveni odhalit a rozvinout svůj potenciál a stát se vyhledávaným odborníkem v dynamickém světě řízení a vedení organizací? Naše špičková vedlejší specializace je navržena tak, aby posunula vaše teoretické znalosti na vyšší úroveň a vybavila vás praktickými dovednostmi a technikami, které vás v dnešním rychle se vyvíjejícím podnikatelském prostředí posunou na vyšší odbornou úroveň.

Čím tato vedlejší specializace vyniká?

Na základě vašich dosavadních znalostí z managementu, ekonomie, psychologie, sociologie a dalších oborů proniknete do specializovaných oblastí organizačního rozvoje, řízení změn, dynamiky mezinárodních týmů a firemního chování v různých prostředích.

Co můžete očekávat:
 • Zvládnete pokročilé trendy v organizování: Prozkoumáte fascinující svět inteligentních a adaptivních organizací. Poznáte principy a složitosti řízení změn, organizačního rozvoje a mezinárodního managementu. Objevíte význam organizačních struktur zaměřených na lidi a získáte praktické zkušenosti s implementací těchto znalostí.
 • Odhalíte tajemství organizačního chování: Ponoříte se do behaviorálních a experimentálních aspektů ekonomické organizace. Budete analyzovat determinanty organizačních postupů a jejich vliv na výkonnost. Získáte přehled o současných výzvách a příležitostech, kterým čelí moderní manažeři a poznáte nejnovější trendy v oblasti managementu a organizačního chování.
 • Poznáte budoucnost udržitelných organizací: získáte dovednosti v oblasti adaptivního managementu, řízení procesů změn a globální konkurenceschopnosti. Dozvíte se, jak zajistit udržitelný rozvoj organizací a pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.
 • Získáte zkušenosti z reálného prostředí mezinárodní spolupráce: budete pracovat na praktických případových studiích a týmových projektech, které vás propojí s mezinárodními multikulturními týmy. Zdokonalíte své kompetence v oblasti řízení organizací a týmů a zároveň získáte neocenitelné zkušenosti s reálnými scénáři týmové spolupráce.
Profil absolventa specializace:
 • Získáte komplexní odbornost: Jako absolvent budete mít jedinečné znalosti klíčových disciplín, jako je řízení organizačních změn, řízení organizačního rozvoje, podniková ekonomika, organizační design, organizační chování, řízení multikulturních týmů a principy (sebe)řízení. Budete se také dobře orientovat v nejnovějších formách organizací orientovaných na lidi, což vám umožní obratně se orientovat ve složitostech moderního pracoviště.
 • Mezinárodní zkušenosti: Ponoříte se do rozmanitého a vysoce energického prostředí! Díky praktickým zkušenostem si osvojíte hluboké porozumění pro práci v multikulturních týmech a pochopíte význam a nuance firemních kultur. Náš program podporuje respekt k rozmanitosti a interkulturní spolupráci.
 • Praktické dovednosti pro úspěšnou kariéru: Program vám poskytne širokou škálu metod, technik a nástrojů odvozených z behaviorálních a experimentálních přístupů k ekonomické organizaci a řízení organizací. Tyto praktické znalosti vám umožní řešit výzvy reálného světa a plynule přejít do náročného pracovního prostředí.
Uplatnění v praxi

Po absolvování vedlejší specializace získáte zajímavé kariérní příležitosti. Ať už preferujete ziskový, neziskový nebo státní sektor, práci v malých či velkých organizacích, nebo dokonce v poradenských firmách, výzkumných organizacích, sportu, kultuře či místní samosprávě, náš program vás vybaví potřebnými dovednostmi a znalostmi.

 • Globální týmoví hráči: Získáte jedinečnou schopnost bezproblémového začlenění do místních i mezinárodních týmů. Zkušenosti se spoluprací s lidmi z různých kulturních prostředí zvýší vaši adaptabilitu a umožní vám úspěšně pracovat v rychle se měnícím profesním prostředí.
 • Všestrannost na všech úrovních: Vyzbrojeni naším komplexním učebním plánem budete s jistotou plnit náročné úkoly na všech organizačních úrovních. Od strategického rozhodování až po efektivní provoz – pro všechny tyto úlohy získáte potřebné dovednosti, ať už se vydáte kamkoli ve doma i ve světě.

Vydejte se s námi na tuto neobyčejnou cestu a využijte neomezených příležitostí, které se před vámi otevírají. Těšíme se na vás!

 

Povinné předměty

Kód předmětu Předmět Vyučující ECTS Př/Cv Skupina
3MI801 3MI801 Ekonomie organizací Doc. Ing. Marek Hudík, Ph. D. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA512 3MA512 Řízení změn v organizacích Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA513 3MA513 Organizační rozvoj Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D. 6 0/4 sP, hV, cVM, sSZ
3MA514 3MA514 Praktikum mezinárodního managementu Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA515 3MA515 Organizační architektura pro budoucnost Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA516 3MA516 Projektová praxe mezinárodního managementu Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 8 0/6 sP
 • Studium vedlejší specializace je zakončeno zpracováním týmového projektu v rámci předmětu 3MA516 Projektová praxe mezinárodního managementu.
 • Na základě témat vyučovaných v rámci vedlejší specializace mohou studenti zpracovávat i své diplomové práce.
 • Studenti budou např. v rámci předmětu 3MA514 řešit případové studie zaměřené na řešení etických dilemat v managementu, udržitelnosti a diverzity, a to online formou ve spolupráci se studenty z University of Antwerp.

 

Administrativa VS

 

VS na webu vedlejsky.cz