Kalendář

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce – legislativa, metody, systémy, praxe. – Veber, J. a kol.

Související stránky

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce – legislativa, metody, systémy, praxe

Jaromír Veber a kol.

mr

Obsahem publikace je výklad manažerských systémů zaměřených na kvalitu, environment a bezpečnost práce, jak vyplývají z požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a 14 001 a normy ČSN OHSAS 18 001. Přináší podrobné informace o legislativní úpravě předmětné problematiky i o nejdůležitějších metodách a technikách používaných při zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti práce.