Nejlepším pedagogem FPH roku 2023 se stal prof. Nový z Katedry managementu

5. března
2024

V úterý 5. března 2024 se rektor VŠE setkal s nejlepšími pedagogy z VŠE, aby ocenil jejich práci.

Pro vyhodnocení pedagoga roku byla použita data ze studentských evaluací (otázky určené na kvalitu pedagoga, tj. kvalifikovanost a odbornost, připravenost na přednášky/cvičení, srozumitelnost výkladu, schopnost vysvětlit látku a zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy/problémy studentů).

Minulý rok byl kladen větší důraz na hodnocení od studentů té fakulty, na které pedagog působí. Letos bylo zohledněno hodnocení studentů ze všech fakult.

Stejně jako loni byli vyhodnoceni tři nejlepší vyučující za každou fakultu.

Vítězem za FPH se stal prof. Ing. Ivan Nový, CSc. z Katedry managementu.

Dalšími nominovanými pedagožkami byly PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. z Katedry personalistiky a Ing. Jana Abíková, Ph.D. z Katedry managementu.

Všem ze srdce blahopřejeme!

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. z Katedry managementu