Tisková zpráva: Projekt Erasmus+ „TeC@ses“

Projekt Erasmus+ „TeC@ses“ posiluje učitele odborných předmětů pro digitální věk

Rychlá digitální transformace ve vzdělávacím prostředí, umocněná pandemií Covid-19, vyžaduje inovativní přístupy v odborném vzdělávání. V rámci nového programu Erasmus byl v prosinci 2023 zahájen mezinárodní projekt Erasmus+ „Teaching case studies online: Jak navrhovat a vyučovat případové studie na odborných školách“ (TeC@ses), který se zabývá právě touto problematikou.

Projekt TeC@ses se zaměřuje na posílení učitelů v oblasti využívání digitálních výukových metod a navrhování prakticky orientovaných a digitalizovaných případových studií. V rámci projektu je vyvíjen e-learningový nástroj, který umožní učitelům navrhovat a digitálně zdokonalovat případové studie moderním způsobem. Nástroj bude rovněž nabízet online školení pro učitele odborných škol.

Díky interaktivním výukovým cestám, praktickým příkladům a různým formátům, jako jsou videa, podcasty a cvičení, poskytuje nástroj TeC@ses učitelům další flexibilní vzdělávání. Na hodnocení se podílejí odborníci na vzdělávání a partneři z odborných škol, aby byla zajištěna efektivita a zohledněny potřeby cílové skupiny.

Nástroj TeC@ses bude k dispozici v němčině, angličtině, finštině, holandštině a češtině a má pomoci učitelům přizpůsobit se prostředí digitálního a předprofesního vzdělávání.