Mezinárodní výměna zkušeností s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě

V týdnu od 4. 12. 2023 nás navštívila doc. Ing. Katarína Remeňová, Ph.D., MBA, proděkanka pro vztahy s veřejností, docentka na Katedře manažmentu, Fakulty podnikového manažmentu, Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Doc. Remeňová se ve své odborné praxi, výuce a výzkumu věnuje tématům manažerského rozhodování a manažerským simulacím.

V rámci svého týdenního pobytu se zapojila do výuky, kde připravila pro studenty interaktivní obsah, prezentovala svůj výzkum a setkala se i s proděkanem pro komunikaci a public relations FPH doc. Ing. Václavem Stříteským, Ph.D..

Dále si s Ing. Lucií Vrbovou, Ph.D. vyměnila zkušenosti a tipy pro výuku manažerského rozhodování.

 

Její návštěva byla financována prostřednictvím programu Erasmus+.