Výměna zkušeností s doc. Janoškovou z Podnikohospodářské fakulty v Košicích

V týdnu od 22. 4. 2024 nás navštívila doc. Ing. Mária Ria Janošková, Ph.D., MBA, docentka na Katedře obchodního podnikání, Podnikohospodářské fakulty se sídlem v Košicích, Ekonomické univerzity v Bratislavě.

V rámci svého týdenního pobytu se zapojila do výuky předmětu 3MA114 Management pro informatiky a statistiky, kde připravila pro studenty interaktivní obsah.

Během setkání s pedagogy z katedry představila svoji fakultu, možnosti spolupráce, ať už formou výukové mobility, publikování v časopisech, účasti na konferenci, nebo spolupráce v rámci vědecko-výzkumných projektů. Následně proběhla diskuze a sdílení dobré praxe, ať už v oblasti pedagogické, tak vědecko-výzkumné. Diskuze s paní docentkou byla zajímavá a její bohaté akademické zkušenosti byly obohacením pro další práci.

Její návštěva byla financována prostřednictvím programu Erasmus+.

Výměna zkušeností s doc. Janoškovou z Podnikohospodářské fakulty v Košicích