Kalendář

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posláním Katedry managementu FPH VŠE je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní kvalitně řešit manažerské problémy ve světě podnikání, úspěšně řídit sebe sama, týmy i celé organizace. Velký důraz je přitom kladen na etický rozměr managementu a na formování hodnotových postojů, které jsou zásadní pro výkon managementu i z pohledu společnosti. Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra managementu
VŠE
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 449

Termíny obhajob BP, DP a SZZ

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BP v  LS 2016/2017
LS odevzdání BP do pondělí 15. 5. 2017 15h
LS obhajoby v období 5. 6. - 16. 6. 2017

MAGISTERSKÉ STUDIUM

SZZ v LS 2016/2017
LS v období 5. 6. – 16. 6. 2017
DP v LS 2016/2017
LS odevzdání DP do středy 17. 5. 2017 16h
LS obhajoby DP v období 5. 6. – 16. 6. 2017
  K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i potvrzení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.

Partneři katedry managementu

Generální partner katedry

 

TMobile

 

Hlavní partneři katedry

 

logo_Lego

 

mary kay

 

APOGEO_logo

 

Partner katedry

 

logo_mercuri

 

ikea-logo

 

Banka-Creditas_logo