Management kvality a Lean Six Sigma (3LS)

Vedleší specializace 3LS již nebude vypisována.

 

Logo_VS_Management-kvality-a-Lean-Six-Sigma

chci se naučit jak

zlepšovat procesy

 

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma. Dále rozvíjí znalosti v oblasti managementu kvality, zejména pak v rámci vytváření, implementace, udržování a zlepšování systémů managementu kvality založených na požadavcích normy ČSN EN ISO 9001.

Proč si zvolit VS Management kvality a Lean Six Sigma?

 

Zapojte se do praxí studentů

V rámci vedlejší specializace „Management kvality a Lean Six Sigma“ nabízíme firmám a institucím možnost zapojení studentů do praxe. Studenti budou řešit na pracovištích reálné, vydefinované problémy z oblasti procesního řízení metodikou Six Sigma, přístupem Lean Managementu, nebo jejich kombinací. Pro zapojení do praxí poptáváme organizace, které se kvalitě, Leanu či Six Sigmě věnují nebo chtějí procesy zlepšovat.

Více informací: felipe.martinez[at]vse.cz