VS.LSS – Předměty

Předměty – co se budu učit

 

  • 80% absolventů doporučuje!
  • Zábavné přednášky, semináře a praxe.
  • Interaktivní výuka
  • Praktické a bez biflování
  • Nevěříš! Zeptej se absolventů

 

Struktura povinných předmětů vedlejší specializace

Poznámka: v posledním sloupci je uveden doporučený semestr studia v rámci magisterského navazujícího studia.

Ident Název Vyučující Hodin ECTS Sem.
3MA551 Six Sigma Ing. Hana Svobodová, Ph.D. 2/2 6 1
3MA552 Lean Management Ing. Felipe Martínez, Ph.D. 2/2 6 1
3MA553 Metody a techniky v managementu kvality a Lean Six Sigma Ing. Hana Svobodová, Ph.D. 2/2 6 2
3MA554 Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP Ing. Felipe Martínez, Ph.D. 2/2 6 2
3MA555 Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma Ing. Felipe Martínez, Ph.D. bloková 6 2