Projektový management v umělecké sféře byl vyhlášen jedním ze dvou nejlépe hodnocených povinných předmětů FPH za rok 2022

Děkan FPH Jiří Hnilica ve středu 21. 6. 2023 ocenil nejlépe hodnocené učitele a předměty za rok 2022 a také udělil Ocenění děkana za celoživotní přínos .
Jedním ze dvou nejlépe hodnocených povinných předmětů FPH za rok 2022 je předmět Katedry managementu 3MA390 Projektový management v umělecké sféře, který vyučují

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.,

Ing. et Ing. Tomáš Zatloukal a

Ing. Karel Pešata.

Máme velkou radost a oceněným kolegům blahopřejeme!

Ocenění je udělováno na základě pečlivého vyhodnocení studentských anket a návrhů vedoucích kateder. Oba ohodnocené povinné předměty měly v součtu za oba semestry nejlepší hodnocení.

Projektový management v umělecké sféře byl vyhlášen jedním ze dvou nejlépe hodnocených povinných předmětů FPH za rok 2022