Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na tyto pozice:

 

1 místo odborného asistenta s Ph.D./CSc. v oblasti obecného managementu na Katedru managementu.

Požadujeme

 • VŠ vzdělání magisterského stupně.
 • Dosažený titul Ph.D. /CSc.
 • Odborné zaměření  v oblasti obecný management/principy managementu / provozní management.
 • Angličtina plynně slovem i písmem.
 • Relevantní publikační činnost a zkušenosti s vysokoškolskou výukou.

Náplň pracovní činnosti

 • Výuka předmětů v oblasti Management Principles/obecný management, provozní management a to v českém i anglickém jazyce.
 • Vlastní vědecko-výzkumná činnost zejména v oblasti managementu.
 • Realizace smluvního výzkumu a konzultační činnost pro praxi.
 • Zvyšování externí viditelnosti výsledků práce (konference, profesní organizace a jiné).

 Nabízíme

 • Práci na plný úvazek na úspěšné fakultě prestižní české univerzity.

Předpokládaný nástup od 1.7.2022 na dobu určitou tří let s možností změny na dobu neurčitou.

V případě zájmu pošlete Váš motivační dopis, profesní životopis, přehled pedagogické, odborné/profesní, publikační činnosti a kopie dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech do 30 dnů od zveřejnění inzerátu emailem na klara.vackova@vse.cz.

 

1 místo asistenta/odborného asistenta s Ph.D./CSc. v oblasti obecného managementu a Intercultural Management na Katedru managementu.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně.
 • Dosažený titul Ph.D./CSc. nebo těsně před jeho dokončením.
 • Odborné zaměření v oblasti obecný management/principy managementu / Intercultural Management.
 • Angličtina plynně slovem i písmem.
 • Relevantní publikační činnost a zkušenosti s vysokoškolskou výukou.

Náplň pracovní činnosti

 • Výuka předmětů v oblasti Management Principles/obecný management, Intercultural Management a to v českém i anglickém jazyce.
 • Vlastní vědecko-výzkumná činnost zejména v oblasti managementu.
 • Realizace smluvního výzkumu a konzultační činnost pro praxi.
 • Zvyšování externí viditelnosti výsledků práce (konference, profesní organizace a jiné).

Nabízíme

 • Práci v přátelském prostředí na úspěšné fakultě prestižní české univerzity.

Předpokládaný nástup od 1.7.2022 na částečný úvazek na dobu určitou tří let s možností změny na dobu neurčitou.

V případě zájmu pošlete Váš motivační dopis, profesní životopis, přehled pedagogické, odborné/profesní, publikační činnosti a kopie dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech do 30 dnů od zveřejnění inzerátu emailem na klara.vackova@vse.cz.

 

1 místo odborného asistenta s Ph.D./CSc. v oblasti manažerského rozhodování na Katedru managementu.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně.
 • Dosažený titul Ph.D./CSc. s prokazatelným progresem k habilitačnímu řízení.
 • Odborné zaměření v oblasti manažerského rozhodování.
 • Relevantní publikační činnost a zkušenosti s vysokoškolskou výukou.
 • Angličtina plynně slovem i písmem.
 • Vědecké zaměření, účast v mezinárodních projektech, grantech.

Náplň pracovní činnosti

 • Primární zaměření na realizaci vědecké činnosti, výzkumu, mezinárodní spolupráce na projektech v dané oblasti.
 • Výuka předmětů v oblasti manažerského rozhodování, Decision – making, Big Data a to v českém i anglickém jazyce.
 • Realizace smluvního výzkumu a konzultační činnost pro praxi.
 • Zvyšování externí viditelnosti výsledků práce (konference, profesní organizace a jiné).

Nabízíme

 • Práci na plný úvazek na úspěšné fakultě prestižní české univerzity.

Předpokládaný nástup od 1.7.2022 na dobu neurčitou.

V případě zájmu pošlete Váš motivační dopis, profesní životopis, přehled pedagogické, odborné/profesní, publikační činnosti a kopie dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech do 30 dnů od zveřejnění inzerátu emailem na klara.vackova@vse.cz.

 

1 místo asistenta/odborného asistenta/odborného asistenta s Ph.D./CSc. v oblasti provozního managementu na Katedru managementu.

Požadujeme

 • VŠ vzdělání magisterského stupně.
 • Dosažený titul Ph.D./CSc. nebo těsně před jeho dokončením.
 • Odborné zaměření v oblasti provozní management.
 • Angličtina plynně slovem i písmem.
 • Relevantní publikační činnost a zkušenosti s vysokoškolskou výukou.

Náplň pracovní činnosti

 • Výuka předmětů v oblasti provozní management a principy managementu a to v českém i anglickém jazyce.
 • Vlastní vědecko-výzkumná činnost.
 • Realizace smluvního výzkumu a konzultační činnost pro praxi.
 • Zvyšování externí viditelnosti výsledků práce (konference, profesní organizace a jiné).

Nabízíme

 • Práci na plný úvazek na úspěšné fakultě prestižní české univerzity.

Předpokládaný nástup od 1.7.2022 na dobu určitou tří let s možností změny na dobu neurčitou.

V případě zájmu pošlete Váš motivační dopis, profesní životopis, přehled pedagogické, odborné/profesní, publikační činnosti a kopie dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech do 30 dnů od zveřejnění inzerátu emailem na klara.vackova@vse.cz.

 Zveřejněno dne 12.4.2022