Společnost Easy Software podporuje vedlejší specializaci Projektový management 3PR

Zahájili jsme spolupráci se společností Easy Software, která podporuje vedlejší specializaci Projektový management 3PR.

Během přednášky byli studenti seznámeni s funkcemi Easy Projectu, hlavně v oblastech časového plánování, plánování zdrojů, rozpočtu a rizik a dostali zadání semestrální práce, kterou mají splnit v prostředí aplikace Easy Project. Rozsah spolupráce je 50 licencí a programu se účastní 30 studentů. Na konci semestru obdrží studenti, kteří splní zadání semestrální práce, certifikát, který potvrzuje, že mají základní znalosti práce s Easy Projectem.

Důvody pro partnerství Easy Software a Katedry managementu:

  • Easy Sofware vyvíjí přední český software pro projektové řízení s názvem Easy Project, který se prodává nejenom v ČR, ale po celém světe.
  • Easy Software chce spolupracovat s vysokými školami kvůli zvýšení povědomí o projektovém řízení a o aplikaci Easy Project.
  • Easy Software chce pracovat na ucelené metodice projektového řízení, která se bude opírat právě o funkcionalitu Easy Projectu.
  • Easy Software chce spolupracovat s komunitou projektových manažerů, do které mají absolventi vedlejší specializace Projektový management také namířeno.