Public Management 3MA222 – nový volitelný předmět pro bakalářské studium

Seznámíte se nejen se základní teorií řízení veřejných organizací, ale důraz je kladen i na využití nejnovějších zkušeností odborníků. Aktuální témata jsou doplněna poznatky expertů z praxe nebo workshopem a exkurzí.

Co se naučíte: 

 • popsat základní principy a specifika managementu veřejných organizací
 • definovat klíčové procesy managementu veřejných organizací
 • interpretovat rozdíly ve způsobu řízení veřejnoprávních a soukromoprávních organizací
 • charakterizovat současné etické výzvy v managementu veřejnoprávního sektoru a navrhovat jejich trvale udržitelná řešení
 • vysvětlit zásady plánu rozvoje veřejné instituce.

Jakými zajímavými tématy se budete mj. zabývat: 

 • inovace v public managementu
 • behaviorální public management
 • finanční řízení veřejnoprávních organizací
 • kompromis, právo, etika a zodpovědnost ve veřejném sektoru
 • role informačních technologií a virtuální organizace v public managementu
 • hodnocení výkonnosti, controlling a evaluace v public managementu.

Vyučující: 

Ing. Martin Viktora, Ph.D.

Datum a čas:

pondělí 16:15-17:45

Místo konání: 

SB 230

Sylabus