Multinational management 3MA673 – nový volitelný předmět pro magisterské studium

Kurz se zaměřuje na výzvy a příležitosti spojené s řízením organizace v globálním prostředí. Studenti získají obecný přehled o specifikách řízení nadnárodních společností, o dopadu kultury na úrovni jednotlivce, týmu a organizace, o řízení diverzity a řízení odpovědnosti v nadnárodních společnostech.

Cílem kurzu je ukázat, jak ovlivňují kulturní faktory chování na pracovišti, a rozvinout některé dovednosti potřebné pro efektivní řízení v mezinárodních situacích.

Teorie bude aplikována při řešení případových studií.

 

Vyučující:

Dipl.-Hdl. Tobias Cramer, Ph.D.

Datum a čas:

středa 12:45 – 16:00

Místo konání:

NB470