Management u státní zkoušky ze studijního oboru MNS

Rádi bychom podpořili studenty bakalářského studia programu Podniková ekonomika a management v úspěšnosti při skládání státní zkoušky ze studijního oboru MNS. Níže najdete doporučení k přípravě za Katedru managementu.

Do státní zkoušky vstupují dva předměty Katedry managementu: 3MA103 Principy managementu a 3MA112 Provozní management. Společně s předmětem 3PO101 Základy podnikání Katedry podnikání tvoří samostatný státnicový okruh, ze kterého si u státnic studenti losují otázku.

Pro přípravu za předmět 3MA103 je předepsána jako primární literatura Exploring management ve třetím vydání či novější. Novější vydání se typicky liší modernějšími příklady z praxe. Pozor však, v pátém vydání není začleněna potřebná kapitola Management Learning. Státnicové otázky jsou strukturovány v souladu se základní literaturou používanou v předmětu 3MA103 Principy managementu, kterou je Exploring management.

  • Schermerhorn, J. R. (2012). Exploring management. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-87821-7.

Pro přípravu za předmět 3MA112 Provozní management doporučujeme jako primární literaturu část Provozní management v knize Management a Provozní management: příklady.

  • Veber, J. (2009). Část II: Provozní management. V J. Veber, Management: Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-200-0. Stránky 355-458.
  • Svobodová, H.; Mejdrech, V. (2012). Provozní management: příklady. 2. přepracované vydání, Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1845-9.
    Literatura je dostupná v Knihovně VŠE v omezeném počtu kusů. Dostupnost literatury v knihovně je možné zvýšit v reakci na zvýšenou poptávku studentů o výpůjčku daného titulu. Zakoupení literatury do knihovny je proces trvající řádově 6 týdnů.

Některé tituly jsou z důvodu vysoké pořizovací ceny v Knihovně VŠE dostupné pouze pro prezenční studium. K těmto titulům patří i Exploring management. S knihovnou byla nicméně domluvena výjimka, titul bude možné zapůjčit i absenčně na dobu jednoho týdne. Využíváním této možnosti ze strany studentů dojde k podpoře této služby ze strany Knihovny VŠE.