Nový předmět 3MA673 Multinational Management

Předmět vznikl v kooperaci s Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (SRN).

Komu je určen:

 • studentům magisterského stupně VŠE, kteří se nebojí pracovat v mezinárodním týmu, chtějí se v rámci témat projektů dozvědět více a porovnat možnosti spolupráce s německými kolegyněmi a kolegy;

Jakou přidanou hodnotu předmět nabízí:

 • zpracování projektu a prezentace v angličtině;
 • spoluautorství v mezinárodním sborníku;
 • certifikát o absolvování kurzu;
 • 5 kreditů;
 • společenský program jako součást výuky.

Organizace kurzu:

 • 13. – 14. 10. 2017 – Weiden, 12:00 kick-off meeting, ustavení týmů, harmonogram zpracování vybraného tématu projektu, zajištění způsobu komunikace uvnitř týmů, večerní společenský program (doprava, ubytování a stravování zajištěno), odjezd sobota 10:30;
 • 20. 11. 2017 – Plzeň, 9:30 – workshop s prezentací stupně rozpracovanosti projektu, konzultace ze strany lektorů (doprava a stravování zajištěno), volný program, odjezd 17:30;
 • 10. 1. – 11. 1. 2018 – Praha 12:00 prezentace projektů a diskuse k tématům, odevzdání písemné podoby článků na téma projektů, udělení certifikátů, večerní program (stravování zajištěno) – odjezd německých partnerů ve čtvrtek v 9:00;
 • v mezidobí budou k dispozici lektoři pro konzultace ke zpracování témat a zpracování odborných publikací.

 Témata projektů:

 1. Competencies of Graduates Matching the Requirements of INDUSTRY 4.0 Philosophy.
 2. International Career Development Copying with Barriers and their Overcoming.
 3. Management of Global Virtual Teams (Recruiting, Communication, Training & Development).
 4. Comparison of Talent Management in Czech and German Companies.
 5. SWOT Analyses of New Media in Training Companies (Business Enterprises) and Educational institutions (Universities).
 6. Entrepreneurship, Conditions Analysis, Personal Profiles, Competences Success Factors. Comparison of the Czech and German Environment.
 7. Own Topics (according to approval of the lectures).

Ukončení kurzu:

 • kurz bude ukončen hodnocenou prezentací výstupů projektu před komisí složenou z lektorů obou vysokých škol, diskusí a obhajobou v rámci pléna všech účastníků projektu,
 • předložené články (k 10. 1. 2018) budou oponovány lektory a následně k 1. 2. 2018 zařazeny do sborníku, který bude předán do tisku. Kredity budou po splnění výše uvedených povinností přiděleny nejpozději k 5. 2. 2018.

Další doplňující informace:

 • maximální počet účastníků kurzu je limitován na 15 z každé partnerské strany;
 • mezinárodní týmy budou maximálně 6-ti členné (3 CZ + 3 D);
 • projekt bude mít své webové stránky a organizované PR;
 • projekt je financován z fondů EU;

Více informací o projektu poskytnou:

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. – emil.vacik@vse.cz;

Dr. Tobias Cramer – tobias.cramer@vse.cz