Tvorba strategie a strategické plánování – Fotr, J.; Vacík, E.; Souček, I.; Špaček, M.; Hájek, S.

Tvorba strategie a strategické plánování

Fotr, J.; Vacík, E.; Souček, I.; Špaček, M.; Hájek, S.

ISBN 978-80-247-3985-4
Tvorba strategie a strategické plánování - Fotr, J.; Vacík, E.; Souček, I.; Špaček, M.; Hájek, S.Monografie komplexně řeší problematiku strategického plánování z pohledu platného manažerského paradigmatu, kterým jsou posuny ve strategickém uvažování v období vývojových diskontinuit a turbulencí. Formulace firemní strategie a strategických plánů se stává dynamickým procesem založeným na specifických technikách, zejména potom na variabilních a scénářových přístupech. Tyto přístupy akcentují proměnlivost vývoje podnikatelského prostředí spojenou s vysokou mírou rizika a nejistot. Monografie vnáší nový pohled na proces i nástroje tvorby firemní strategie, a to především tím, že upravuje základní model strategického managementu tak, aby se posílila transparentnost přechodu z fáze formulace do fáze implementace strategie a posílily se vazby mezi strategickým plánováním, strategickým rozhodováním a operativním plánováním. Monografie je též doplněna řadou praktických příkladů převzatých z manažerské praxe. Organicky propojuje strategické plánování s procesním pojetím soudobého managementu, managementu rizika a poskytuje nejen vodítko k efektivní tvorbě strategie, strategických plánů a jejich implementace, ale i teoretický přínos pro rozvoj této oblasti. Monografie je určena nejen manažerům firem, specialistům na strategické plánování a controlling a studentům vysokých škol a MBA kurzů, ale může být přínosná i pro pracovníky zabývající se teorií strategického plánování a řízení.