Řízení jakosti a ochrana spotřebitele – Veber, J. a kol.

Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Jaromír Veber a kol.

Řízení jakosti a ochrana spotřebitele - Veber, J. a kol.

Těžiště publikace je věnováno zavádění a udržování systému managementu jakosti ve smyslu požadavků normy ISO 9001. V obsahu knihy jsou i pojednání o soudobém pojetí a významu jakosti, legislativě spojené se zabezpečováním jakosti výrobků a služeb, samostatná pasáž je věnována problematice TQM a vybraným metodám managementu jakosti.