Podnikatelský záměr a investiční rozhodování – Fotr, J.; Souček, I.

Podnikatelský záměr a investiční rozhodování

Fotr, J.; Souček, I.

Kvalitní příprava investičních projektů je jednou z podmínek podnikatelské prosperity. Autoři v knize poskytují návod na zpracování technicko-ekonomické studie investičních projektů (Feasibility study) tak, aby se zvýšila nadějnost podnikatelského úspěchu těchto projektů a nadějnost získání prostředků na jejich financování. Autoři kladou důraz na praktickou stránku přípravy a hodnocení investičních projektů s využitím zkušeností z firemní praxe, na respektování vazeb k existujícímu legislativně-právnímu rámci (daňové, finanční aj. aspekty) a na nutnost kvalitní integrace rizika do procesu hodnocení a výběru investičních projektů. Značnou pozornost věnují autoři též respektování nepeněžních dopadů investičních projektů a oceňování jejich flexibility. Neopomíjejí ani úlohu počítačové podpory při hodnocení investičních projektů a tvorbě investičního programu. Kniha je určena jak pracovníkům, kteří se účastní přípravy investičních projektů, tak manažerům, kteří hodnotí tyto projekty a rozhodují o jejich realizaci, dále pracovníkům bank a jiných institucí podílejících se na financování projektů a vysokoškolským studentům.