Podnikání v kultuře a umění – Vojík, V.

Podnikání v kultuře a umění

Vladimír Vojík

Podnikání v kultuře a umění - Vojík, V.

Publikace upozorňuje, že sféra umění a kultury může přestavovat i prostor pro podnikání. Prezentuje teoretická východiska kultury a podnikání, možný prostor pro aplikaci nástroje řízení – arts management v sektoru, který je značně závislý na místních podmínkách (historických, kulturních, geografických apod.), způsoby získávání dobrovolných příspěvků (fundraising), v závěru pak upozorňuje na možnosti státní podpory.