Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita – Veber, J. a Kol.

Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita

Veber, Jaromír a Kol.

Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita - Veber, J. a Kol.

Snahou autorského kolektivu bylo obsáhnout oba pohledy – prezentovat tradiční témata na úrovni soudobých poznatků a neopomenout uvést nebo alespoň zmínit vše nové, co je relevantní pro další vývoj managementu. Zároveň si klade i další ambiciózní cíle: zpracovat publikaci o managementu, která by sloužila při výuce na vysokých školách a zároveň poskytovala užitečné poznatky pro praxi, přičemž publikaci současně adresuje jak manažerům v podnikových organizacích, tak i vedoucím pracovníkům (manažerům) neziskových organizací a orgánů státní správy.
Výklad je – v souladu s podtitulem knihy – rozdělen do tří částí. První část je zaměřena na základy managementu a přináší výklad základních manažerských aktivit (funkcí), jak jsou pojímány v obvyklých učebnicích managementu (kapitoly: Pojetí managementu, Rozhodování, Plánování, Řízení implementace, Kontrola, Organizování, Řízení lidských zdrojů, Komunikace, Informační systémy v manažerské práci, Profil manažera, Vývoj managementu ve dvacátém století), druhá část je věnována tomu, co by měli manažeři znát a realizovat ve svých řídicích aktivitách, chtějí-li vést své organizace k úspěšnosti a prosperitě (kapitoly: Management změny, Prosperita organizace, Strategický management, Podnikatelský plán, Management rizika, Restrukturalizace a revitalizace, Projektové řízení, Identita organizace), třetí část publikace je svým rozsahem nejmenší a soustřeďuje se na vlivy fenoménu globalizace na chování organizací a jednání jejich managementu (kapitoly Globalizace, Vliv globalizace a dalších megatrendů na ekonomiku a management).
Každou z kapitol knihy uzavírá výstižné a hutné shrnutí hlavních myšlenek, což spolu s množstvím grafů a schémat a věcným rejstříkem přispívá k přehlednosti knihy a k snadné orientaci v ní. Soupis nejdůležitější literatury ke každé kapitole pak poskytuje vodítko k případnému dalšímu hlubšímu studiu. Užitečnou součástí publikace je i seznam manažerských výrazů, resp. výkladový slovníček častých anglických pojmů užívaných v managementu.