Management podpůrných procesů – Facility management – Vyskočil, V.K, kol.

Management podpůrných procesů – Facility management

Vyskočil, V.K; kol.

Management podpůrných procesů – Facility management - Vyskočil, V.K, kol.

Kniha se komplexně zabývá procesem řízení podpůrných činností – Facility managementem.První část analyzuje tvorbu principů podpůrných činností a outsourcingu. Druhá část přibližuje úlohu facility manažera, třetí část problematiku manažerské ekonomiky v oblasti podpůrných činností. Čtvrtá část popisuje technickou stránkuFacility managementu v oblasti podpůrných procesů.