Management a organizační chování – Cejthamr, V.; Dědina, J.

Management a organizační chování

Cejthamr, V.; Dědina, J.

Kniha vysvětluje problematiku managementu a organizačního chování podle novodobých přístupů a to ze širší perspektivy, než by to dokázaly dílčí disciplíny samostatně. Integruje jednotlivé specifické disciplíny do jednoho komplexního celku managementu a organizačního chování, tak, aby manažer nebo vedoucí pracovník měl přehled o jednotlivých problémových oblastech potřebných k řízení a organizování podniku nebo organizačních jednotek a tím získal snadněji a rychleji komplexní přehled o více nástrojích a činnostech, které s řízením a organizováním podniku, tj zejména lidí, ale i technických systémů souvisí. Řízení a organizační chování je pojato jako integrace disciplín praktických a teoretických, které jsou propojeny tak, aby to pomohlo čtenářům posunout se od intuitivního pojetí směrem k systematickému pojetí studia managementu, které by zejména manažerům umožnilo zlepšení jejích schopností předvídat a vysvětlovat své rozhodovací záměry snadněji. Záměrem autorů bylo připravit publikaci, která by měla charakter vysokoškolské učebnice.