Krizový management. Hrozby, krize, příležitostí. – Antušák, E.

Krizový management. Hrozby, krize, příležitostí.

Antušák, E.

Krizový management. Hrozby, krize, příležitostí. - Antušák, E.

První ucelená monografie v českém jazyce zaměřená na oblast krizového
managementu.
Autor zasvěceným způsobem osvětluje podstatu krizového managementu ve dvou
částech:
první je věnována teoretickému vymezení podstaty krizového managementu
v kontextu obecné teorie managementu, autor pojem vymezuje v širokém
záběru včetně řešení problémů hospodářských subjektů, kterými mohou být
fyzické i právnické osoby, v soukromém či státním vlastnictví, autorovy
názory mohou být prospěšné i pracovníkům orgánů územní samosprávy,
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému i široké veřejnosti,
která často bývá nechtěným účastníkem procesů krizového řízení; druhá část
je věnována lidskému aspektu krizového managementu – od krizové komunikace
po krizovou etiku.
Výklad je přehledný, srozumitelný, doprovázený v jednotlivých kapitolách
přehledem událostí, které jsou s krizovým managementem úzce spjaty, a je
doplňěn o platnou legislativu – text je doprovázen více než padesáti
obrázky, součástí je i příloha specifikující náležitosti potřebné
k vyhlášení krizového stavu.