Facility management a Private Public Partnership – Vyskočil, V. K.; Štrup, O.; Pavlík, M.

Facility management a Private Public Partnership

Vyskočil, V. K.; Štrup, O.; Pavlík, M.

Facility management nabírá „na obrátkách“ a nyní přichází období postupného upevňování respektu k této metodě řízení podpůrných činností. Ve školství, na seminářích a odborných školeních však stále chyběla publikace, která by sjednocovala pojmosloví, definovala prostředí podpůrných procesů, upozornila na nově se tvořící legislativu podle EU a nabízela i konkrétní praktické příklady firem zabývajících se Facility managementem. Text publikace je zaměřen na dvě aktuální, zdánlivě spolu nesouvisející témata – Facility management a PPP. Autorům se podařilo ukázat nejenom na styčné hrany, ale i na protínání obou témat. Jejich práce je přiblížením jak teoretických východisek z obou oblastí, tak i vlastními zkušenostmi z aplikace obou témat v praxi. Podpůrné procesy jako výchozí přístup k těmto činnostem v celém spektru společnosti doznaly z pohledu celospolečenského významného posílení uvolněním soukromých finančních zdrojů ve prospěch společnosti, angličané mají pro tento způsob financování zavedený pojem PPP – Private Public Partnerschip.