Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování – Hnilica, J.; Fotr, J.

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování

Hnilica, J.; Fotr, J.

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování - Hnilica, J.; Fotr, J.f

Publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika.