Dopady politiky soudržnosti v zemích Visegrádské čtyřky

Název: Dopady politiky soudržnosti v zemích Visegrádské čtyřky: Výzvy pro budoucnost

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Partneři:

  • IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. (Česká republika)
  • Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici (Slovensko)
  • SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Slovensko)
  • Universita v Miškolci, Ekonomická fakulta, Ústav světové a regionální ekonomiky (Maďarsko)
  • Univerzita v Lipsku, Centrum pro mezinárodní ekonomiku (Německo)
  • Ekonomická univerzita ve Wroclavi (Polsko)

Zaměření projektu: Vyhodnocení dopadů politiky soudržnosti v zemích Visegrádské čtyřky.

Popis:

Hlavním cílem projektu bylo vyhodnotit dopady politiky soudržnosti na malé a střední podniky a neziskové organizace ve střední Evropě. Analyzovali jsme klíčové dokumenty a udělali několik dílčích šetření. Nabyté zkušenosti byly prezentovány na konferenci a jsou také obsaženy v publikacích. Díky realizaci projektu vznikla mezinárodní vědecká platforma, složená z organizací zabývajících se dopady politiky soudržnosti ve střední Evropě. Se zkušenostmi a novými poznatky získanými prostřednictvím výměny mezi partnery má možnost se seznámit i široká odborná a laická veřejnost, a to díky aktivitám a výstupům projektu:

Zahájení realizace: 1. 1. 2010

Ukončení realizace: 31. 12. 2010


Tento projekt byl financován z prostředků Mezinárodního Visegradského fondu, Česko-polského fóra a Konrad – Adenauer – Stiftung