Project management for SMEs/NGOs – exchange of experience for trainers

Název:

Project management for SMEs/NGOs – exchange of experience for trainers

Program:

Program celoživotního učení, projekty partnerství Grundtvig (Lifelong Learning Programme, Grundtvig  Learning Partnership).“

Partneři:

Partnery projektu jsou Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu, turecká vysoká škola Ozyegin University, rumunská nezisková společnost ROTALENT, koordinátorem projektu je česká společnost Wisdoma s.r.o.

Popis:

Projekt je zaměřen na vzdělávání manažerů v MSP a neziskovém sektoru v oblasti projektového řízení. MSP a NNO vykazují velmi malou míru úspěšnosti v realizaci projektů obecně a jejich nedostatečná úroveň znalostí v oblasti projektového managementu byla doložena řadou průzkumů a studií.

Cílem projektu je proškolení lektorů a vývoj nových výukových modulů, které upraví a budou aplikovat standardní metodiky na menší projekty v MSP a NNO. Cílem je využití osvědčených postupů na řízení projektů i v těchto menších organizacích, která povede ke zvýšení míry úspěšnosti projektů.

Mezi výstupy projektu patří nové výukové moduly, ucelený kurz, seznam doporučené literatury pro další studium, webové stránky projektu a manuál pro lektory, resp. pro aplikaci projektového managementu v MSP a NNO.

Inovativnost projektu spočívá v zaměření na MSP a NNO, jakož i navázání na osvědčené metodiky. Projekt využije mezinárodní spolupráci pro získání prvotřídních zahraničních zkušeností. V rámci mezinárodní spolupráce se bude konat minimálně 6 společných workshopů, kterých se kromě pracovníků daných institucí budou účastnit pozvaní manažeři MSP a NNO vždy v dané zemi, kteří budou prezentovat projekty ze své praxe a přinesou tak další praktické zkušenosti pro vývoj modulů.

Zahájení realizace: 1. 8. 2010

Ukončení realizace: 31. 7. 2012


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
program-celozivotniho-uceni-logo.jpg